2019/2020-as tanév rendje

A TANÉV HELYI RENDJE

Intézményünkben a tanév helyi rendjét, a 11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelet- a 2019/2020. tanév rendjéről – alapján határoztuk meg.

A rendelet itt olvasható:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c6c1e8b9e079731e5b84a1760706c5790b05b2c4/megtekintes

Tanév, tanítási év
Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. (hétfő).
Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő).
Tanítási napok száma: 180 nap

A szorgalmi időszak első féléve 2019. szeptember 2-tól – 2020. január 24-ig tart. Az első féléves tanulmányi előre haladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2020. január 31-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

 1. Tanévnyitó ünnepély 2019. 09. 02.
 2. Iskolai karácsonyi ünnepély 2019. 12. 20.
 3. Ballagási ünnepély 2020. 06. 12.
 4. Tanévzáró ünnepély 2020. 06. 17.

Tanítási szünetek

Őszi szünet: 2019. október 28. – november 1.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási napnovember 4.(hétfő).

Téli szünet: 2019. december 23.- 2020. január 3.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
január 6.(hétfő).

Tavaszi szünet: 2020. április 9.- április 14.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15.(szerda).

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat
munkanapot, tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat
jogosult dönteni, 1 napot kötelezően pályaorientáció napnak kell felhasználni:

 1. Pályaorientációs nap: 2019. november 8. (péntek)
 2. Tantestületi kirándulás: 2019. december 14. (szombat)
 3. Félévi tantestületi értekezlet: 2020. február 3. (hétfő)
 4. Gyermeknap: 2020. április 24. (péntek)
 5. Tanulmányi kirándulás: 2020. június 05. (péntek)
 6. Nevelési értekezlet: 2020. június 15. (hétfő)

Munkaszüneti napok és a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:
2019. október 23. (szerda) 56’os forradalom – megemlékezés ünnepe
2020. május 1. (péntek) Munka Ünnepe
2020. június 1. (hétfő) Pünkösd hétfő

További tanítás nélküli napok (pihenőnapok) a 2019.és a 2020. évi munkaszüneti napok körüli

munkarendváltozásból fakadóan:
2019. december 27. (péntek)
2019. december 24. (kedd)
2019. december 31. (kedd)

/ 2020. augusztus 21. (péntek) /

A 2019. és 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarend, ledolgozás és munkanap áthelyezés az alábbiak szerint alakul:
2019. december 7. (szombat) munkanap- december 24. kedd pihenőnap
2020. augusztus 29. (szombat) munkanap- augusztus 21. péntek pihenőnap

Szülői értekezletek és fogadóórák tervezett időpontjai (változhatnak):

Szülői értekezletek

2019.szeptember 2.-3-. Szülői értekezlet-alsó tagozatosok
2019. szeptember 4. Szülői értekezlet-felső tagozatosok
2019. november 6.. Pályaválasztási szülői értekezlet
2020. február 4. félévi Szülői értekezlet-alsó tagozatosok
2020. február 5. félévi Szülői értekezlet-felső tagozatosok
2020. február 24. leendő elsős bemutatkozó szülői értekezlet
2020. május 11 Szülői értekezlet-alsó tagozatosok
2020. május 12. Szülői értekezlet-felső tagozatosok
2020. május 18. Beiratkozott elsős tanulók szülői értekezlete

Fogadó órák
2019. november 25-26. – 15.00-17.00 Fogadó óra alsó tagozat
2019. november 27-28. – 15.00-17.00 Fogadó óra felső tagozat
2020. március 30-31.- 15.00-17.00 Fogadó óra alsó tagozat
2020. április 01-02.- 15.00-17.00 Fogadó óra felső tagozat

A középiskolai felvételi időszak főbb dátumai
2019. október 20-án a középiskolák meghirdetik honlapjaikon a képzési kínálatukat.
Az Oktatási Hivatal november 15-én teszi közzé a felvételi vizsgát hirdető iskolákat. Az felvételi
vizsgára december 6-ig lehet jelentkezni.

2019. december 11. az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok
benyújtásának határideje.
2020. január 18. Az általános felvételi eljárás kezdete.
A felvételi vizsgákra 6 és 8 osztályos gimnáziumokba, valamint a középiskolák 9. évfolyamára
január 18-án 10.00 órától kerül sor, csakúgy, mint az Arany János Tehetséggondozó
Programban résztvevők számára. Akadályoztatás esetén a pótló vizsgát január 23-án 14.00-
tól tehetik le a tanulók.

2020.február 6.- Nyolcadik évfolyamosok központi felvételin elért eredményeinek középiskolai
kihírdetése.
2020.február 19-ig-Nyolcadik évfolyamosok központi felvételi lapjainak kitöltése, továbbítása.
Jelentkezés a középfokú oktatási intézményekbe.
A középiskolák a szóbeli felvételi elbeszélgetéseket 2020. február 24. és március 13. között
tarthatják. A felvételi eredményéről április 30-ig tájékoztatják a középiskolák a jelentkezőket.
2020. március 19–20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

Országos mérések
Idegen nyelvi, célnyelvi mérés: az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol nyelvből és német
nyelvből:
2020. május 20.
Kompetenciamérés: Az alapkészségek, képességek (szövegértés és matematika) országos mérés
hatodik és nyolcadik évfolyamon
2020. május 27.
NETFIT mérés: A diákok fizikai állapotának és edzettségének felmérése
2020. január 8. – április 24. között
DIFER mérés
 2019. október 11-ig kell felmérni az első évfolyamosok körét (akinél az óvodai jelzés, tanítói
tapasztalat indokolja)
2019. október 25-ig kell az OH-nak jelenteni az érintett tanulók létszámát
2019. november 29-ig kell elvégezni a vizsgálatokat
Témahetek az intézményben: Az Emberi Erőforrások Minisztere 11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelete
alapján pedagógusaink csatlakozhatnak a meghirdetett témahetekhez:

 1. „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 02-06.
 2. Digitális Témahét 2020. március 23–27.
 3. Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20–24.

Benyeczkó Ilona
intézményvezető