Határtalanul 2018 – Erdély


Iskolánk 7. osztályos tanulóinak kirándulása Erdélyben.

Megtekinthető videó; Erdély 2018

Beszámoló;

A HAT-17-01-00812 számú pályázat szakmai beszámolója

Előkészítő óra

 1. május 4.

A diákok előre megkapták, hogy ki melyik erdélyi települést mutatja majd be. Erről készítettek PowerPonttal egybekötött kiselőadásokat. Megismerték a célország etnikai összetételét, a magyarság létszámát, azt, hogy miért kerültek a határainkon kívülre, a meglátogatandó települések magyarságának történetét. Ismertettük velük az utazás programját, beszéltünk a toleráns és együttműködő magatartásról.

 1. nap
  május 7.

Hajnalban indultunk, mindenki álmos volt, de nagyon izgultunk az egész heti program miatt, hiszen sok érdekes látnivalót ígértek. A határátlépés után első megállónk Nagyvárad volt, Partium központja. Itt megnéztük a barokk stílusú Székesegyházat és a Kanonok-sort, valamint a Szigligeti Színházat és a Fekete-Sas palotát. Érdekes dolgokat tudtunk meg idegenvezetőnktől  Szent Lászlóról és az ő hermájáról. A városi sétánkon a nagyváradi szerkesztőség tagjai közé is beülhettek a diákok. Végül koszorút helyeztünk el Nagy Sándor József emléktáblájánál. Ezután Király-hágó felé indultunk el. A gyönyörű kilátás kárpótolt bennünket a hosszú út miatt. Bánffihunyadon kazettás templomot néztünk meg. Ez Kalotaszegre jellemző stílus. A férfiak oldalán kék színű, a nőknél piros színű szőttesekkel díszítik a templom falát. Láthattuk azt a koszorút, amelyet Kossuth Lajos temetésére szerettek volna elvinni az ottani emberek tiszteletük jeléül, de sajnos ezt tőlük független okok miatt nem tehették meg. Kolozsváron Hunyadi Mátyás és Bocskai István szülőházánál emlékeztünk meg a két kiváló államférfiról.  A gótikus stílus elemet fedezhették fel diákjaink a Szent Mihály-templomban. Mátyás király lovas szobránál, Fadrusz János leghíresebb alkotásánál a fekete sereg vezéreiről is beszélgettünk. Majd sétát tettünk a város főutcáján. Este Magyarlónára érve elfoglaltuk a szállást.

 1. nap
  május 8.

Tartalmas reggeli után elindultunk Torda felé. Megnéztük a Tordai sóbányát, ahol megtudtunk mindent a bánya történetéről, a bányászok életéről, megismertettük diákjainkat a só kialakulásának geológiai körülményeivel. A sóbánya nemcsak turisztikai központ, hanem gyógyhely is. Csodálatos látvány tárult elénk az óriáskerékkel , a csónakázó-tóval és a Terézia-bányában látható sókristályok zuhatagával. Következő megállónk Szováta volt, a Medve-tónál sétálgattunk, ez a környék híres tavainak legcsillogóbb ékessége. Kiselőadást hallgattunk a só asztmatikus és reumatikus betegségek gyógyításában betöltött szerepéről. Pihenésképp vásárolgattunk Korondon a kirakodó vásárban, és megcsodáltunk, meghallgattunk egy helyi lakos beszámolóját a székely-kapuk történetéről, jelképeiről. Farkaslakán megemlékeztünk Tamási Áron magyar íróról, s koszorút helyeztünk el sírjánál. Tisztelegtünk a Trianoni emlékműnél. Ezt a napot székelyudvarhelyi városnézéssel fejeztük be.Este Árkoson foglaltuk el új szállásunkat.

 1. nap
  május 9.

Ezen a napon hosszú utat tettünk meg. Szinajára utaztunk, ahol a román király nyári rezidenciáját csodálhattuk meg. Ezután megismerkedtünk Vlad Tepes, közismert nevén Drakula gróf történetével, bejártuk törcsvári kastélyát. A program végén nyári zápor zúdult ránk. A buszban szárítkoztunk következő állomásunkig, Brassóig. Itt a híres Fekete-templom és a Fekete Madonna történetével ismerkedhettünk meg. Szállásunk ismét Árkoson volt.

 1. nap
  május 10.

Reggeli után Csíkszeredán megálltunk a Makovecz Imre építész által megálmodott templomnál. Meglátogattuk a híres búcsújáróhelyet, Csíksomlyót. A kegytemplomban Babba Máriától kértünk segítséget.  A Makovecz Imre tervezte Hármashalom oltárnál elénekeltük a magyar Himnuszt, s velünk tartottak az erdélyi magyarok is. Utunkat folytatva a Szent Anna-tóhoz érkeztünk, ahol farkasszemet nézhettünk Sanyival, a 2 éves medvekölyökkel. A vadőr védelme alatt szálltunk le, s kis sétát tettünk a tónál. Ezután a mohos tőzegláp történetével ismerkedhettünk meg. Megcsodáltuk csodálatos élővilágát, s szembesültünk a fák pusztulásával is. Esténket ismét Árkoson töltöttük, ahol a fiatalok fociztak, majd megvacsoráztunk és összefoglaltuk a 4 nap eseményeit.

 1. nap
  május 11.

Segesváron Petőfi Sándorra emlékeztünk Erdély legrosszabbul sikerült Petőfi-szobránál. Sétát tettünk a városban. A gyerekek megszámolták a diáklépcső lépcsőfokait. Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban a helyi diákokkal közös programon magyarságunkat erősítő verseket szavaltunk, énekeket énekeltünk, elemeztük a romániai magyarság helyzetét, beszélgettünk a diákokkal. Ezen a napon ismét Magyarlónán hajtottuk álomra fejünket.

 1. nap
  május 12.

Reggeli után már mindenki pakolta összepakolt, hiszen ez volt a hazaindulásunk napja. Zilahon megtekintettük a Wesselényi Miklós szobrot, Fadrusz János alkotását. Az árvízi hajós szobránál a reformkori országgyűlések jelentőségéről, témáiról tartottak kiselőadásokat a diákok.  A Wesslényi Kollégium udvarán, Ady Endre szobránál együtt szavaltuk Üzenet egykori iskolámba című versét. Utolsó megállónk az 1400-as években épített és most szépen felújított Károlyi kastélyban és a hozzá tartozó angolkertben volt. Itt idegenvezetőnk bemutatta a kastélyt, a tanulók a Károlyi-család történelmi szerepéről hallgattak kiselőadásokat, különös tekintettel Károlyi Sándorra és Károlyi Mihályra. és utána sétálhattunk a kertben is. Sikeres határátlépés Vállajnál, és ezek után indultunk Tatabányára. Fáradtan, de élményekkel és tudással gazdagodva érkeztünk az esti órákban haza.

Értékelő óra

 1. május 22.

Az értékelő órán a kirándulás során kialakított csapatok egy-egy napot húztak, s ehhez képeket kaptak. Ezután elkészítették a tablókat. Minden csapatból két-két diák videót is készített az adott naphoz, melyet szöveges összegzéssel mutattak be.  Feladatlapokat töltöttek ki, melyek a kirándulás során szerzett ismeretekre kérdeztek rá – játékosan. (Totó, betűrács, kakukktojás stb.)

A hozzászólások le vannak tiltva.