Közzétételi lista

Közzétételi lista

2009. augusztus 31-én lépett életbe a 32/2008. – XI.24. OKM rendelet, melynek értelmében minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is elérhetővé tenni a törvényben meghatározott adatokat:
10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére
(A lista személyes adatokat nem tartalmazhat)
1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
6. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve 7. Szakképzésben résztvevő iskolákban a pályakövetés eredményei
8. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
10. Iskolai tanév helyi rendje
11. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma