Tantestület 2017/2018 tanév

intézményvezető: Benyeczkó Ilona

intézményvezető-helyettesek: Gerlachné Staudt Ildikó Katalin (alsó) és Tengelics Erzsébet (felső)

 

1.a Czeglédyné Hőgye Mariann – Horn Rita

1.b Kallainé Kovács Magdolna – Laky Helga – Pányiné Segesdi Eleonóra

1.c Horváth Irén – Babai Karolina Virág

 

2.a Gajda Tímea – Vinczéné Csom Alexandra

2.b Budai Zita Mária – Halász Károlyné

2.c Zverger Mária – Kenessey Ildikó

 

3.a Balogh Viktorné – Szabó Tünde

3.b Tapolcainé Gyenes Ágnes – Nieblingné Hegede Ildikó

3.c Császár Ilona – Bertalan Kinga

 

4.a Haászné Bertalan Julianna – Lászlóné Bartos Judit

4.b Dikaszné Horváth Mónika – Nagy Izabella

4.c Zink Veronika – Molnár-Stegmayer Szandra

 

5.a Vadné Vankó Alíz

5.b Veiszné Karsai Anikó

5.c Mátraháziné Domján Erzsébet

6.a Szakály Szabolcs

6.b Bagó Orsolya

6.c Szunyoghné Kálózi Márta

7.a Izingné Győrfi Mónika

7.b Jónás Lászlóné

7.c Ugrits András

8.a Répássy Lóránt

8.b Orbán Ferenc Attila

8.c Szpevák Éva

8.d Ladányiné Vági Judit

 

További pedagógusok:

Fekete Ágnes

Kajsza Gyula

Kocsisné Jenei Erika

Kovácsné Mráz Gyöngyike

Lábas Antalné Pém Judit

Molnár – Stegmayer Szandra

Németh Attila

Szvatkné Regősi Judit

Véghné Borsos Eszter

Iskolatitkár:

Andorka Ramóna

Ronyecz Judit

Gazdasági ügyintéző:

Habonyiné Ecsedi Borbála

Technikai személyzet:

Karvalics Lászlóné

László Éva

Szoboszlai Lászlóné

Szoták István

Szűcsné Sereg Éva

Zárai Zoltánné

A hozzászólások le vannak tiltva.