Hatartalanul_2016_Erdely

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Pályázatunk címeMagyar történelmi emlékek Erdélyben
A projekt ideje: 2016.05.23-2016.05.28.
A projektben vállat tevékenységek:

1.   Mi, magyarok kiállítás megtekintése a Magyarság Házában
2.   Előkészítő óra: 3 óra időtartamban 5 kísérőpedagógus és az 50 fő diák részvételével
3.   Fakultatívan vállalt előkészítő tevékenység:
4.   6 napos erdélyi kirándulás
5.   Értékelő óra: 3 óra időtartamban 5 kísérőpedagógus és az 50 fő diák részvételével
6.   Fakultatívan vállat tevékenység: témanap a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódóan az iskola tanulóinak
7.   Fakultatívan vállat tevékenység: bemutató előadás 2 órában az iskola többi tanulójának
 
A pályázat célja a hetedikes korosztály számára az erdélyi magyar történelem, irodalom, építészet, természeti környezet élményszerű megismerése.
A középkortól a 20. századig kialakult történelmi emlékhelyeket keresünk fel Erdély területén.
A pályázat keretében Az Emberi Erőforrás Támogatóközponttól 1 990 ezer Forint támogatást kaptak a diákok.

2016. május 11. – Mi magyarok, Magyarság Háza Látogatóközpont
50 diákunk két csoportban tett látogatást. Több órát töltöttünk el a központban, a tanulók élvezettel próbáltak ki mindent: meghallgatták a tájszólásokat, a verseket, lelkesen főztek, beöltöztek huszároknak, lóra pattantak. Többen azt tervezték, hogy ide máskor eljönnek majd.
 
2016. május 13. Előkészítő óra
Először összefoglaltuk a diákoknak a tanulmányút céljait, terveit. Megalakítottuk a 8-9 fős csapatokat. Majd két diák a célországot mutatta be, Romániáról és Erdélyről beszélt. Ezután egy kiegészítendő feladatot kaptak. Majd a településekről, nevezetességekről (Nagyvárad, Torockó, Bánffihunyad, Kolozsvár, Házsongárdi temető, Tordai hasadék, Tordai sóbánya, Vajdahunyad, Gyulafehérvár és a székesegyház, Déva és a vár, Aradi vértanúk, Nagyszalonta, Arany János és a Toldiak, Erdély népművészete) kiselőadást tartottak a tanulók, a kísérőtanárok. Kocsisné Jenei Erika bemutatta a tordai hasadék növény- és állatvilágát, s ehhez készített feladatlapokat. Végül feleltető egység segítségével versenyeztek a csapatok.
2016. május 19. – Fakultatív előkészítő tevékenység
A hetedik évfolyamos diákok részére vetélkedőt hirdettünk Erdély történetéből, és a tanulmányút célállomásairól. Ennek során különböző típusú feladatokat oldottak meg: totót, puzzle-t raktak össze, képeket kapcsoltak városokhoz, történelmi személyekhez.
 
2016. május 23. – 1. nap útvonala: Tatabánya – Nagyvárad – Bánffihunyad - Torockó
Nagyváradon a barokk kanonok sort és a Szent László székesegyházat látogattuk meg. Megtekintettük élményszerű idegenvezetéssel a kincstárat: a vallási kegytárgyakat és a Szent László hermáját. Majd sétát tettünk a város főutcáján és főterén. Meglátogattunk Ady Endre kedvenc cukrászdáját.
 
Megkoszorúztuk Nagy Sándor József aradi vértanú emléktábláját. Továbbutaztunk Bánffihunyadra, ahol megtekintettük a régi kazettás mennyezetű, varrottasokkal díszített református templomot és a reformációról tanultakat felelevenítettük. Az esti órákban értünk Torockóra, ahol elfoglaltuk a szállásunkat. Esti programként a Szent Lászlóhoz köthető legendákat elevenítettük fel és erdélyi népdalokat énekeltünk.

2016. május 24. – 2. nap útvonala: Torockó- Kolozsvár- Torockó
Kolozsvárra érkezve utunk először a Báthory István Líceumba vezetett, ahol az iskola megtekintése után labdarúgó mérkőzést játszottak a fiúk a helyi csapattal, melyet 4-3-ra megnyertek. Belehallgattunk az iskola énekkarának műsorába is. Utunk a Házsongárdi temetőbe vezetett, ahol felkerestük Dsida Jenő sírját, felelevenítettük, hogy mi volt a szerepe irodalmunkban, a diákokkal a sírt rendbe tettük, és virágokat ültettünk. Az ebéd elfogyasztása után a gótikus Szent Mihály-templomot kerestük fel, ahol olyan jeles események zajlottak, mint Rákóczi Zsigmond, Báthory Gábor, Bethlen Gábor fejedelemmé választása, Bocskai felravatalozása, Márton Áron híres beszéde a zsidóüldözés ellen. A templom mellett Fadrusz János leghíresebb alkotása, pályájának csúcspontja a Mátyás-szobor állt, melyen Kinizsi Pál és Magyar Balázs alakjait véltük felfedezni. Majd Mátyás szülőházánál emlékeztünk a nagy magyar királyra, s Bocskai szülőházánál az erdélyi fejedelemre. Hazaérkezve Torockóra a vacsora után, az esti program keretében totót és keresztrejtvényt oldottunk meg az aznapi élményeinkről.
 
2016. május 25. – 3. nap útvonala: Torockó- Torda- Torockó
Reggeli után utunk először a Tordai-hasadékhoz vezetett, ahol élményekkel telt túránk során a természeti környezetet, a növényeket és az állatokat figyelhették meg a diákok. Itt felidézhettük Szent László legendáját. Majd megismerkedtünk Torda főterével, és ellátogattunk a tordai sóbányába, ahol idegenvezető segítségével jártuk be a bányát, s tudtunk meg mindent történetéről, a bányászok életéről.  A 20 m magasan lévő teraszról lenézve, az új bányavilág tárul elénk. A látvány lenyűgöző volt. A fényesőben elénk tárul a Rudolf bányában kialakított 100 melegített székes amfiteátrum, a sportpálya, az óriáskerék. Hatalmas gondolával, mini-golfpályával, játszótérrel.
 A Teréz bánya taván csónakázási lehetőség is volt. Este előadtuk a torockói Kriza János Művelődési Házban a Kőműves Kelemen rock-ballada keresztmetszetét, és iskolánk névadójáról Váci Mihályról szóló szerkesztett műsort. Majd a közösségi térben énekeltünk, kézműveskedtünk, és a csapatok feladatokat oldottak meg.

2016. május 26. – 4. nap útvonala: Torockó- Nagyenyed- Gyulafehérvár- Déva
 
Nagyenyeden megtekintettük a Bethlen Gábor Líceumot, udvarán a két fűzfával. A róla szóló legendát felelevenítettük. Gyulafehérváron a szépen felújított Erdély történelmi központjához érkeztünk, mely a három részre szakadt Magyarország idején fővárosa volt. Az őrségváltás megtekintése után a Szent Mihály székesegyházban megnéztük a híres történelmi alakok sírjait, üres síremlékeit
 is fellelhetjük benne, mint Hunyadi János, Hunyadi László, Martinuzzi Fráter György, Izabella királyné, János Zsigmond. Megkoszorúztuk Hunyadi János sírját, majd utunk Dévára vezetett. A Magyarok Nagyasszonya Gyermekotthonban már nagyon vártak bennünket. Diákok beszéltek életükről, napirendjükről és idegenvezetést vállalva körbekalauzoltak a főépületben és elkísértek a Dévai várhoz. A fogaskerekűvel felkapaszkodtunk a várhoz, és körbejártuk a szépen felújított várat, közben felelevenítettük a Déva váráról szóló népballadát, melyet a gyermekotthon lakóinak is előadtunk a Váci Mihályról szóló szerkesztett műsor és egy zsonglőr produkció kíséretében. Majd átadtuk az otthonról hozott összegyűjtött ajándékainkat.

2016. május 27. – 5. nap útvonala: Déva - Vajdahunyad- Arad 
Vajdahunyadon a Mikszáth által „várak királyának” nevezett gótikus várat tekintjük meg. A diákok Hunyadi János nevéhez tudják kötni e helyszínt, így ismét a „törökverő”-re emlékezhettünk. De olyan híres lakói is voltak, mint Bethlen Gábor és unokaöccse, Bethlen István vagy Széchy Mária, a Murányi Vénusz. Aradon legelőször a vértanúk emlékművét kerestük fel, és koszorúztuk meg. Felidéztük a vértanúk nevét, életét a megemlékezés során, az utódok verseivel, Kossuth Lajos szavaival méltatjuk őket. Arad utcáin megfigyelhették a diákok a barokk, a szecesszió (kultúrpalota a Történeti Múzeummal), a neoreneszánsz (városháza: Steindl Imre) a neogótikus (evangélikus templom) és a copfstílusú (ortodox katedrális) jegyeit is. Este elmélyítettük az aznap látottakat keresztrejtvények, kakukktojások, totók, szókeresők stb. formájában. Itt Aradon, az utolsó este egy nagyobb léptékű vetélkedő során az eltelt 5 nap eseményeit mélyítettük tovább. Itt már rajzok is készültek a látottakról, csasztuskákat írtak a diákok élményeikről.

2016. május 28 – 6. nap útvonala: Arad- Nagyszalonta- Tatabánya
Nagyszalontán Arany Jánosról és a Toldiról bővíthették a tanulók ismereteiket a Csonka-toronyban és az Arany-portán. Elszavaltuk a Walesi bárdok és a Toldi ismert sorait, majd a toronyból kiérve megkoszorúztuk a torony oldalán lévő emléktáblát. Utunk végére érve az utolsó naphoz kapcsolódóan is totót állítunk össze. Bízunk benne, hogy diákjaink az út során az iskolapadban szerzett ismereteiket sikeresen elmélyítik.

2016. június 4. – bemutató előadás
A bevetőben elmondtuk, hogy a hetedik évfolyam 50 diákja a Határtalanul program keretében több napot tölthetett Erdélyben, s fejenként csaknem 22 ezer Forint támogatást kaptak az útiköltségre és a szállásra. A csapatok már az erdélyi út során kihúzták, hogy melyik napról kell beszámolót készíteniük. Hazaérkezésünk után nekiláttak a diavetítéssel egybekötött bemutatóik elkészítéséhez. Június 4-én egy rövid műsorral emlékeztünk a trianoni békeszerződésre és következményeire, majd a csapatonként 2 diák megtartotta kiselőadását az iskola felső tagozata számára. A több mint 200 diák néma csendben hallgatta az élménybeszámolókat. Végül az utunk során készült képekből készült kisfilmet vetítettük le, mely alatt a Székely himnusz szólt.
 
2016. június 7. – értékelő óra
Ezen a napon a hetedikesek az ebédlőben gyülekeztek, s csapatonként foglalták el helyüket. Erdély történetére és az ott szerzett tapasztalatokra épültek a feladatok. Igyekeztünk sokszínűen feldolgozni a szerzett ismereteket. Volt totó, szövegértéssel kombinált feladatlap, képfelismerés, melyeket párosítani is kellett történelmi személyekkel, településekkel. Minden csapat az általa kihúzott nap eseményeiből tablót és élménybeszámolót készített, valamint dalt írt. Művészi alkotások is készültek a nap egy-egy nevezetességéről. A nap végén értékeltük és jutalmaztuk a csapatok teljesítményét, melyet az előkészítő órától az értékelő óráig nyújtottak.
 
 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz